Spaanloze bewerkingen

Onder spaanloze bewerkingen verstaan we: het vervormen of scheiden van het materiaal zonder dat verspaning optreedt. Bij diverse spaanloze bewerkingstechnieken worden metaal)bewerkingsvloeistoffen gebruikt.  Meestal ten behoeve van de vereiste smering, soms ook voor koeldoeleinden. Om het materiaal beter te kunnen vervormen wordt het in bepaalde gevallen

eerst verwarmd. Spaanloze bewerkingen worden vaak uitgevoerd met hydraulische apparatuur. Voor deze apparaten worden hydraulische olie en smeerolie toegepast. Onder spaanloze bewerkingen vallen de volgende technieken.

·         Knippen

·         Knabbelen

·         Uithoeken

·         Ponsen en stansen

·         Kanten, zetten

·         Buigen, felsen en kralen

·         Kantpersen

·         Extruderen van metalen en kunststoffen

·         Trekken

·         Walsen

·         Dieptrekken

·         Smeden en warmpersen

Overige spaanloze bewerkingen

Er zijn nog andere spaanloze bewerkingen te onderscheiden dan de hiervoor genoemde zoals  omvormen met elastische gereedschappen, vlakpersen met profielstempels,reliëfpersen, navormen,  duntrekken,  flessen en strekken. Het zijn alle spaanloze bewerkingen die nauw verwant zijn aan de al eerder beschreven technieken.

In deze rubriek vindt u verder informatie over buigmachines,  profiel- en buisbewerkingsmachines, scharen, plasmasnijders en waterstraalapparatuur.