Verspaning is een metaalbewerking waarbij een metalen product wordt vormgeven door gecontroleerd materiaal weg te snijden. Hierbij ontstaan veel afvalstoffen. Deze afvalstoffen noemen we spanen, hier komt het woord verspanen dus ook vandaan.

Voorbeelden van verspanende bewerkingen zijn frezen, tappen, draaien, vijlen, boren, kotteren, brootsen, slijpen, honen, leppen, schaven, zagen en steken. In toenemende mate wordt bij deze bewerkingen gebruik gemaakt van computergestuurde CNC machines. De positienauwkeurigheid, die bij dergelijke complexe machines kan worden vastgesteld met meetsystemen voor o.a. kalibreren, is een zeer belangrijke factor.

 

Grote variatie in machines

Een freesbank is een machine voorzien van een frees waarmee verschillende materialen zoals staal, aluminium, kunststof, hout en andere materialen verspaand kunnen worden. De producten worden voor de bewerking met de juiste opspansystemen en positioneringssystemen in de ideale positie gebracht. Het is mogelijk om met een freesbank ingewikkelde vormen in materialen te maken zoals sleuven, gaten, kottergaten, eilanden, kamers, enz.. Bij een freesbank draait het gereedschap in plaats van het werkstuk. Bij een draaibank staat het snijgereedschap stil, terwijl het werkstuk beweegt (draait). De draaibank bestaat meestal uit een gietijzeren constructie.

Een zaagmachine is een mechanisch aangedreven machine voor het zagen van verschillende materialen waaronder staal. Het zijn stationaire machines die vast op de grond staan.