Rubriek: Plaat- en buisbewerking

Dreeskornfeld investeert in robottechnologie voor onbemand ontbramen

Het laden en lossen van ontbraammachines is arbeidsintensief, tijdrovend en fysiek belastend. Voor deze taken met een beperkte toegevoegde waarde moeten nu kostbare vakmensen ingezet worden. Voor Dreeskornfeld waren verbeterde arbeidsomstandigheden en kostenbesparingen de belangrijkste motivatie om te investeren in Teqram EasyDebur-robotica om het ontbraamproces te automatiseren. Dit helpt het tekort aan geschoolde arbeidskrachten te bestrijden en versterkt tegelijkertijd de concurrentiepositie.

Heinz Dreeskornfeld GmbH & Co. KG is een middelgroot bedrijf op het gebied van flexibele plaatbewerking. In het Duitse Bielefeld beschikt het bedrijf over 11 vlakbedlasers en 2 pons-lasercombinatiemachines. Met in totaal 108 medewerkers wordt dagelijks 60 tot 70 ton plaatwerk verwerkt. De productie richt zich vooral op landbouw- en transporttechniek, voertuigbouw en machine- en apparatenbouw.

Uitdagingen bij het ontbramen van plaatwerk

Bij Dreeskornfeld worden plaatwerkproducten al geruime tijd machinaal ontbraamd. Zoals bij 99% van de plaatwerkbedrijven worden de onderdelen handmatig op de aanvoerband van de ontbraammachine gelegd en na het ontbramen ook weer handmatig van de band afgehaald. Door het tekort aan geschoold personeel was Dreeskornfeld genoodzaakt op zoek te gaan naar een geautomatiseerde oplossing om de ontbraamcapaciteit uit te breiden. Robotisering was hier een voor de hand liggende oplossing, maar klassieke industriële robots hebben grote series nodig zodat de programmeerinspanning per onderdeel economisch verantwoord is. Dergelijke grote series worden echter zelden aangetroffen bij de flexibele plaatbewerking.

Autonoom beladen van ontbraammachines

De robotsystemen van de Nederlandse automatiseringsspecialist Teqram bleken een geschikte oplossing. Dankzij het vision-systeem en de op AI gebaseerde besturing kunnen Teqram-robots volledig autonoom werken, zonder tijdrovend programmeren of teachen.

Na het indrukken van de startknop scant de EasyDebur de pallets met de onderdelen in de invoer-zone. De EasyEye herkent, in combinatie met 3D vision-sensoren in de grijper, pallets, stapels en individuele productgeometrieën op basis van de gescande gegevens. Er hoeven geen CAD-bestanden ingelezen te worden. Het systeem bepaalt automatisch voor elk plaatwerkdeel welke grijpers geschikt zijn en wisselt deze zelfstandig. Op de achtergrond zorgt de software er bovendien voor dat het aantal grijperwisselingen tot een minimum wordt beperkt. Vervolgens worden de onderdelen op de transportband van de ontbraammachine gelegd en na het ontbramen ook weer opgepakt en op de pallet gestapeld. Als er bijvoorbeeld files ontstaan ​​door een machinefout, wordt het laadproces automatisch vertraagd of gestopt.

Het ideale ontbraamsysteem voor Dreeskornfeld

De EasyDebur is een configuratie van het Teqram modulaire systeem dat specifiek is afgestemd op ontbraammachines. De flexibiliteit van het systeem wordt gedemonstreerd door verschillende configuratieopties die een optimale oplossing mogelijk maken, afhankelijk van de ontbraammachine, productievolume, onderdeelafmetingen, ontbraamprocessen en beschikbare ruimte.

In een 1-robotconfiguratie met een 180 graden-bocht zijn de afmetingen van de plaatwerkdelen beperkt. Dreeskornfeld koos daarom voor een oplossing met twee robots om onderdelen tot 2 meter lang automatisch te kunnen verwerken. Een belangrijk bijkomend voordeel voor Dreeskornfeld is de grotere productiecapaciteit.

www.teqram.com

Dit bericht delen?