Rubriek: Materiaal

Nieuwe website Toxic® Wiki geeft info over veilig werken met gevaarlijke chemisch producten

Per jaar zijn er 3.000 doden door beroepsziekten als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen.  Met de gratis toegankelijke nieuwe website Toxic® Wiki, stelt Toxic®, kan dit aantal worden teruggedrongen. De veiligheidsinformatie is per stof/product gratis beschikbaar voor organisaties die veilig willen werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Toxic® wil op deze wijze haar verantwoordelijkheid nemen en heel Nederland in staat stellen veilig te werken met chemische producten.

Veiligheid op de werkvloer

De site www.toxic-wiki.nl is in eerste instantie bedoeld voor de veiligheidsprofessional die verantwoordelijk is voor de medewerkers die met chemische producten werken. Maar ook medewerkers op de werkvloer kunnen nu zelf zien welke maatregelen ze moeten nemen om zich te beschermen als ze met een chemisch product werken.

19.000 chemische producten

Toxic® Wiki bevat ongeveer 19.000 chemische producten met specifieke veiligheidsinformatie die gaan over het gebruik en de veiligheid bij werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen. De meest voorkomende stoffen waar in Nederland mee gewerkt wordt zijn opgenomen. De gegroepeerde veiligheidsinformatie op de ‘Wiki’ is uniek en deze site is de eerste in zijn soort binnen Europa.

Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

Toxic® Wiki ondersteunt de gedachte van het Ministerie SZW dat naast de overheid en brancheorganisaties, ook het bedrijfsleven met innovaties veilig werken beter mogelijk moet maken. Op donderdag 14 maart a.s. vindt het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival van het Ministerie SZW plaats. Toxic® Wiki is aangemeld als innovatie. Toxic® zal, als ze genomineerd wordt, daar verder toelichten wat de beweegreden zijn om de informatie die Toxic® beheert deels open te stellen voor organisaties en werknemers.

Toxic® Safety Solution maakt, naast andere bronnen, ook gebruik van de informatie in Toxic® Wiki en zorgt daarbij dat deze veiligheidsinformatie aansluit op het werkproces van de veiligheidsprofessionals. U heeft dan de laatste werkplekinstructiekaarten (per werkplek), rapportages, etiketten etc. en heeft Toxic® Wiki dan niet meer nodig.

toxic-wiki.sdu.nl

Dit bericht delen?