Rubriek: Bevestigingstechniek

Lasrobot CoWelder welkome ‘collega’ in de productie

In 2016 zag L&S Technischer Handel GmbH een toename in de ordervolume. Uiteraard was dit op zichzelf een positieve ontwikkeling. Maar de extra vraag naar productiecapaciteit leidde tot een enorme druk en een langere levertijd. Een investering in een CoWelder lasrobot van Migatronic bood de oplossing. De CoWelder is uiteraard te zien op de Migatronic stand tijdens de Brabantse Metaal Dagen.

Ondanks meer personeel en grotere locaties liep de lasafdeling van L&S continu tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. Dit betekende dat er gekozen moest worden tussen nieuwe personeelsuitbreiding of verdergaande automatisering van het lasproces. “Het werd al snel duidelijk dat voor de geautomatiseerde lasoptie moest worden gekozen. Het vinden van gekwalificeerde lassers in ons vakgebied wordt helaas steeds moeilijker“, legt Torsten Lezius van L&S uit.

Waarom een CoWelder?

Aanvankelijk vroeg L&S om offertes voor lascellen met traditionele industriële robots. Men twijfelde meer over de grote uitgaven voor programmeren dan over de eigenlijke investering zelf. L&S produceert vrij kleine partijen van 50-800 eenheden in verschillende varianten. Dat neemt uiteraard hoge kosten voor programmeren met zich mee. De enorme flexibiliteit van de CoWelder bracht hier uitkomst. De investering kan volgens de berekeningen binnen redelijke tijd worden terugverdiend en aannemen van nieuwe programmeurs was niet meer nodig.

Programmering snel en eenvoudig

Uiteraard hebben de lasspecialisten van Migatronic geholpen bij de inbedrijfstelling van de CoWelder. Het personeel van L&S werd uitgebreid geïnstrueerd over de instelling en bediening via het touchscreen en het programmeren van rechte, kromme en ronde lassen. Daarna was L&S klaar om de CoWelder zelf te gebruiken. Een paar dagen training leverde praktische tips op over hoe armaturen en onderdelen op de lastafel kunnen worden gemaakt. Lezius: ‘We zijn zeer tevreden met de CoWelder omdat het programmeren van onderdelen en overschakelen van het ene onderdeel op het andere eenvoudig is. De flexibiliteit is geweldig. We hebben de afgelopen weken al veel met het nieuwe apparaat gelast. De werknemers hebben een zeer positieve houding getoond ten opzichte van hun ‘nieuwe collega’. Ze hebben de robot nooit als een rivaal gezien, maar hebben deze vanaf dag één gebruikt om taken uit te voeren die voorheen als vervelend werden gezien’.

Meerdere onderdelenstations op de lastafel

Als de CoWelder door spoedopdrachten niet op volle capaciteit hoeft te werken, produceert de robot gewoonlijk twee units van een onderdeel tegelijk aan drie onderdelenstations op de lastafel. Dit soort rotaties neemt ongeveer tien minuten in beslag. Wanneer een programma voor een onderdeel is voorbereid, kunnen programma’s met een paar keer klikken op het aanraakscherm van de robot willekeurig worden gecombineerd en opgeroepen. Op deze manier worden de onderdelen willekeurig gemengd en kan de operator de soorten en volgorde van de geproduceerde onderdelen verwisselen.

www.migatronic.nl   

Brabantse Metaal Dagen: E045

Dit bericht delen?